Truy cập nội dung luôn

Thông tin chi tiết

Cỡ chữ
Chức năng nhiệm vụ
30/05/2018

1. Chức năng

- Đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể.

- Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của các thành viên;

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nghiệp vụ của các đơn vị thành viên.

- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan về kinh tế tập thể.

- Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp của các thành viên với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

- Tham gia xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

- Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan, uỷ ban nhân dân cấp huyện về chính sách, pháp luật có liên quan; phối hợp tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với kinh tế tập thể;

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

- Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa, người lao động tham gia xây dựng, phát triển kinh tế hợp tác và HTX. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến, tổ chức phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư khoa học công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống Liên minh, cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong các thành viên.

- Chủ trì hoặc tham gia triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển HTX và liên hiệp HTX;

- Đại diện cho thành viên tham gia vào các hoạt động đối ngoại của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hợp tác với các tổ chức hiệp hội, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức phi chính phủ trong tỉnh, trong nước và ngoài nước nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, phù hợp với các quy định của pháp luật;

- Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh và hỗ trợ thành viên;

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan
Giới thiệu chung - 02/06/2018

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác Đối thoại tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh tế hợp tác Tín hiệu vui trên vùng chuyên canh sò huyết trên biển Gò Công HTX Rau an toàn Gò Công - khẳng định thương hiệu HTX Quang Minh (Tiền Giang): “Biến” bẹ chuối thành... USD Đường đến thương hiệu của các HTX ở Tiền Giang Ngành Công Thương đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012 Thí điểm mô hình HTX kiểu mới tại ĐBSCL: Lời giải cho bài toán cây ăn quả Tổng kết năm cao điểm truyền thông HTX: Tôn vinh HTX và tác phẩm HTX kiểu mới xuất sắc Ký kết nghị quyết liên tịch tiếp tục đổi mới, phát triển KTHT trong nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 Tạo đột phá trong xây dựng HTX kiểu mới Tiềm ẩn rủi ro cánh đồng lớn Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp Mô hình nào cho HTX cung ứng RAT? HTX trong xây dựng cánh đồng lớn Hội Liên hiệp Phụ nữ: Phát triển kinh tế tập thể Vai trò của HTX nông nghiệp ​trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang - 25 năm thành lập