Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
Cơ cấu tổ chức
02/06/2018

Đại hội thành viên được tổ chức 5 năm một lần, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang. Đại hội bầu ra Ban chấp hành và Uỷ ban kiểm tra.

1. Ban chấp hành

Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh giữa hai kỳ đại hội. Ban chấp hành họp thường kỳ mỗi năm 2 lần.

Ban chấp hành bầu ra Ban thường vụ - cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành - gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các uỷ viên.

2. Uỷ ban Kiểm tra

Uỷ ban kiểm tra của Liên minh Hợp tác xã do Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã bầu, gồm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các uỷ viên.

Uỷ ban kiểm tra có trách nhiệm, quyền hạn sau:

- Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang và Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang.

- Giám sát và kiểm tra các hoạt động tài chính của Liên minh Hợp tác xã.

- Kiến nghị với các hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong Ban chấp hành, là thành viên của Liên minh Hợp tác xã khi có sai phạm.

- Xem xét, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các thành viên.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo trước Đại hội và Ban chấp hành về kết quả và phương hướng công tác kiểm tra.

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra trong các thành viên.

BAN NGHIỆP VỤ VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Văn phòng: là cơ quan giúp việc cho Liên minh Hợp tác xã, có chức năng tham mưu, tổng hợp, điều phối, quản trị các hoạt động chung, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo cơ quan.

2. Ban Kế hoạch Hỗ trợ

Ban Kế hoạch Hỗ trợ có trách nhiệm tham mưu đề xuất với lãnh đạo Liên minh các hoạt động có liên quan đến công tác hỗ trợ phát triển cho thành viên thuộc các lĩnh vực kinh tế. Cụ thể:

- Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất với Thường trực Liên minh chủ trương, phương hướng, chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển thành viên.

- Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các thành viên tổ chức, hoạt động, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng luật pháp.

- Theo dõi về tổ chức cán bộ quản lý của các thành viên, đề xuất kế hoạch và quản lý nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, dạy nghề cho người lao động trong khu vực kinh tế tập thể.

- Hướng dẫn, kiểm tra các HTX, tổ hợp tác thành viên thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng thời đề xuất chính sách hỗ trợ HTX phát triển.

- Theo dõi và tiếp nhận các thông tin báo cáo thời sự, định kỳ, phân tích, tổng hợp báo cáo trình Thường trực Liên minh.

- Đề xuất Thường trực kế hoạch tuyên truyền, phát triển kinh tế hợp tác.

3. Trung tâm tư vấn, đào tạo, dịch vụ hỗ trợ kinh tế tập thể

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang, hoạt động với mục đích trợ giúp về khả năng tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cho kinh tế tập thể tỉnh nhằm tạo sự phát triển ổn định và bền vững. Các mặt hoạt động:

3.1. Công tác tư vấn

* Tư vấn về tài chính:

- Hướng các, HTX thành viên, các cơ sở sản xuất kinh doanh ghi chép sổ sách hạch toán đúng luật và các quy định dưới luật.

- Khai thác, tìm kiếm, giới thiệu các nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác trong, ngoài nước và xúc tiến các dịch vụ về tài chính, tín dụng nhằm hỗ trợ phát triển đầu tư cho kinh tế tập thể.

- Hướng dẫn các HTX, các cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng các dự án vay vốn từ các chương trình hỗ trợ của nhà nước và nước ngoài, các tổ chức tín dụng.

* Tư vấn về pháp lý, đầu tư, quản lý.

Các HTX, các cơ sở kinh doanh thường gặp khó khăn về pháp lý, quản lý, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở mới thành lập. Do đó, tư vấn hướng vào các loại hình sau:

- Tư vấn dịch vụ pháp lý về thành lập, đăng ký kinh doanh, về giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tư vấn dịch vụ về quản lý doanh nghiệp, quản lý sản xuất, kinh doanh của các cơ sở.

* Tư vấn về hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

- Tư vấn dịch vụ về tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm, xuất nhập khẩu, tạo điều kiện cho các thành viên mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm; Xúc tiến hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết của các đơn vị thành viên với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

- Tư vấn hỗ trợ kinh doanh như tổ chức hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.

3.2. Công tác đào tạo

- Đào tạo tiến hành trên hai hướng: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao tay nghề cho xã viên và người lao động, phối hợp với ngành liên quan sát hạch, cấp chứng nhận tay nghề, giới thiệu việc làm cho học viên và người lao động. Phương pháp đào tạo vừa theo phương pháp truyền thống vừa theo phương pháp mới của các nước phát triển; học lý thuyết kết hợp thực hành, căn bản là đi sâu áp dụng vào thực tiễn công việc. Đối với đào tạo nghề: vừa tổ chức học tập trung tại trường vừa tổ chức dạy nghề tại cơ sở sản xuất theo yêu cầu đào tạo của cơ sở sản xuất.

- Mở rộng quan hệ hợp tác, tổ chức đoàn đi tham quan và học tập kinh nghiệm ở các tỉnh. Tranh thủ các nguồn, các dự án do các tổ chức trong nước, ngoài nước triển khai để tổ chức đào tạo cho các cơ sở kinh tế tập thể.

3.3. Các dịch vụ hỗ trợ khác

- Tham gia nghiên cứu các chương trình đề tài, đề án nhằm hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế tập thể. Tiếp nhận và phối hợp với các Trung tâm, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước phối hợp thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh.

- Tư vấn dịch vụ chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật.

- Tư vấn dịch vụ về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, sở hữu công nghiệp.

- Xây dựng và triển khai các dự án sản xuất ứng dụng, thử nghiệm, tư vấn các cơ sở sản xuất tham gia các dự án sản xuất ứng dụng - thử nghiệm.

- Tư vấn, dịch vụ về lĩnh vực môi trường, xử lý môi trường.

- Môi giới đầu tư, giới thiệu việc làm, tham quan, nghiên cứu,…

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan
Giới thiệu chung - 02/06/2018

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

VCA thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các HTX tại thị trường Trung Quốc và Asean Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị đánh giá KTHT, HTX và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VCA HTX SXTMNN Bình Phan: Liên kết nâng tầm giá trị mãng cầu xiêm Khai giảng lớp Trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoptacxa.vn: "Sân chơi" chung của các HTX Tiền Giang: Đổi mới sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Chuyển hướng mạnh trong sản xuất lúa - gạo Tạo nguồn lực cho HTX nông nghiệp ​'Khát' nhân lực trẻ cho HTX Hợp tác xã là hạt nhân phát triển tam nông Phát triển nông nghiệp thông minh trong khu vực HTX Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hợp tác xã nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nâng tầm vị thế hệ thống Liên minh HTX Xu hướng thành lập HTX nông nghiệp Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã hoạt động vào năm 2020 SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao. Kiểm toán Hợp tác xã là yêu cầu cấp thiết Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tiếp và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thăm và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khảo sát và làm việc với HTX tại Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với LM HTX tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về phát triển KTHT, HTX Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác Đối thoại tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh tế hợp tác