Truy cập nội dung luôn

 

Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

Đối thoại tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh tế hợp tác

Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2016, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức đối thoại giữa các Tổ hợp tác, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân với các Sở ngành có liên quan, nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các đơn vị kinh tế hợp tác. Đến dự có Ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Thường vụ tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh, Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông và Vận tải, Sở Công thương, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang, Cục thuế tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, và hơn 60 Giám đốc các HTX, QTDND.

Trên tinh thần thẳng thắng, cởi mở, các đơn vị kinh tế tập thể đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động tập trung các vấn đề như Thuế, đất đai, giao thông vận tải, vốn tín dụng…và đề nghị các ngành nghiên cứu giải quyết, hổ trợ, giúp cho kinh tế tập thể phát triển. Các sở, ngành đã giải thích, hướng dẫn cho các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động đúng các quy định Pháp luật, và trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh kinh tế tập thể là thành phần giặp nhiều khó khăn nhất, vốn ít nhất, yếu thế nhất trong các thành phần kinh tế, nên  yêu cầu các địa phương, các sở, ngành quan tâm và tạo điều kiện cho các THT, HTX hoạt động như nơi nào còn đất công thì lập thủ tục cấp đất, cho thuê đất cho HTX, THT xây dựng trụ sở, nhà kho theo quy định. Ngành Thuế phải thực hiện đầy đủ các chánh sách ưu đãi có liên quan, tích cực, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị kinh tế hợp tác. Đối với các đơn vị kinh tế hợp tác cần cố gắng nhiều hơn nữa, chủ động nhiều hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong hoạt động phải thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan đến kinh tế hợp tác, kịp thời phản ảnh những khó khăn, vướng mắc cho các ngành, các cấp để kịp thời tháo gỡ, hổ trợ cho các đơn vị kinh tế hợp tác hoạt động ngày càng hiệu quả và phát triển bền vững.

                                                                                                   HỒNG NHẬT