Truy cập nội dung luôn

 

Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

Giới thiệu sản phẩm

CUNG CẤP RAU, CỦ, QUẢ AN TOÀN
 
CUNG CẤP TRÁI CÂY CÁC LOẠI
 
 
DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA, DU LỊCH LỮ HÀNH
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan