Truy cập nội dung luôn

 

Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Giới thiệu sản phẩm

CUNG CẤP RAU, CỦ, QUẢ AN TOÀN
 
CUNG CẤP TRÁI CÂY CÁC LOẠI
 
 
DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA, DU LỊCH LỮ HÀNH
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan