Truy cập nội dung luôn

 

Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng

TIN TỨC TIN TỨC

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI


HỒ SƠ HỖ TRỢ KINH PHÍ THÀNH LẬP MỚI HỢP TÁC XÃ

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ THANH TOÁN HỖ TRỢ KINH PHÍ THÀNH LẬP MỚI HỢP TÁC XÃ

 

I. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THÀNH LẬP

- Đơn đề nghị hỗ trợ thành lập HTX .

- Bảng dự trù chi phí tuyên truyền, vận động thành lập HTX.

- Biên bản Hội nghị thành lập HTX (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý nhà nước về loại hình sản xuất kinh doanh).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bảng photo công chứng).

II. CHỨNG TỪ THANH TOÁN

1. Bảng kê thanh toán chi phí các lớp tuyên truyền - vận động, Hội nghị thành lập HTX.

2. Các lớp tuyên truyền: (chứng từ riêng cho mỗi lớp).

- Danh sách đại biểu tham dự lớp tuyên truyền có chữ ký, tiền nước uống được tính 30.000đ/đại biểu/ngày (xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý nhà nước về loại hình sản xuất kinh doanh).

- Bảng thanh toán tiền giảng viên tuyên truyền – vận động (ký nhận).

- Bảng thanh toán tiền xăng đi lại, ăn ở cho giảng viên (nếu có).

- Hóa đơn hoặc phiếu thu tiền thuê hội trường (ký tên, đóng dấu).

- Hóa đơn hoặc phiếu thu tiền photo tài liệu (ký tên đóng dấu).

- Danh sách thanh toán chi phí tư vấn xây dựng điều lệ, phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch hoạt động của Hợp tác xã (ký tên, đóng dấu).

- Giấy đề nghị chuyển khoản của đơn vị.

Chú ý: những hóa đơn chứng từ trên phải có giấy đề nghị thanh toán của sáng lập viên và phiếu chi của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý nhà nước về loại hình sản xuất kinh doanh./.

Tin liên quan