Truy cập nội dung luôn

 

Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh

HTX Hòa Bình: Quản lý tốt, hiệu quả cao

Hiện nay vấn đề cung cấp nước sinh hoạt nông thôn với chất lượng cao và ổn định đang là vấn đề giành nhiều sự quan tâm của người dân và các cơ quan chức năng.

Hợp tác xã Hòa Bình với ngành nghề khai thác và cung cấp nước sinh hoạt nông thôn có số lượng thành viên tương đối lớn trên địa bàn xã,đến nay HTX có1.704 thành viên và khách hàng. Mục tiêu hoạt động của HTX là cung cấp nước sinh hoạt nông thôn cho thành viên với giá hợp lý nhất.Cùng với đó là tình trạng thất thoát nước rất khó khăn trong việc khắc phục nhưng HTX vẫn duy trì hoạt động hiệu quả qua các năm. Cụ thể trong năm 2015 tỷ lệ thất thoát nước là 12%, năm 2016 giảm xuống dưới 10%. So với các HTX cùng ngành nghề thì tỷ lệ hao hụt của HTX Hòa Bình vẫn thấp hơn từ 5% đến 15%, giá thu tiền sử dụng nước của HTX so với các HTX này và các văn bản quy định giá nước sử dụng trên địa bàn tỉnh cho thấy thành viên của HTX được hưởng lợi từ 1.000 đồng/m3 đến 3.000 đồng/m3.

Để đạt được thành quả trên, theo ông Trần Công Quỳ kinh nghiệm rút ra trong suốt quá trình hoạt động, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện phải phù hợp với năng lực thực tế cũng như đáp ứng nhu cầu của thành viên; công tác quản lý tài chính phải công khai, minh bạch; cán bộ của HTX thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh do đại hội biểu quyết đề ra. Điều quan trọng nhất là được sự đồng thuận cao của tất cả thành viên, họ ý thức được trách nhiệm của mình tham gia cùng đóng góp công sức, vốn, quyết tâm xây dựng HTX ngày càng ổn định và từng bước phát triển bền vững.

Đến nay, sau một năm thay đổi cơ cấu tổ chức và hoạt đông theo Luật HTX năm 2012. HTX Hòa Bình vẫn duy trì hoạt động hiệu quả đồng thời thực hiện vai trò của HTX đối với sự nghiệp phục vụ và phát triển cộng đồng thành viên. Hội đồng quản trị HTX đã triển khai kế hoạch xây dựng trụ sở và hồ chứa nước dung tích 500 m3 tại Ấp Thuận, xã Dưỡng Điềm để phục vụ thành viên và khách hàng nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước mà bấy lâu nay HTX đang gặp phải, đó cũng là yêu cầu trọng tâm đặt ra cho hội đồng quản trị HTX trong những năm đầu của nhiệm kỳ IV. Từ đây thành viên và khách hàng của HTX không phải lo tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô hay những dịp lễ, Tết.

                                                                                                                Minh Phong