Truy cập nội dung luôn

 

Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

HTX trong xây dựng cánh đồng lớn

Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh của nền kinh tế thị trường cần phải có sản phẩm khối lượng lớn, chất lượng cao; giá thành cạnh tranh đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.... Hộ nông dân cá thể không thể làm được điều này, nông dân cần phải liên kết lại tổ chức sản xuất theo quy trình sản xuất chung trên cơ sở yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường về khối lượng, chất lượng hàng hóa… 

​Đây chính là các yếu tố cần thiết để nông dân xây dựng quy trình kỹ thuật cho các mô hình liên kết sản xuất.Điều này có nghĩa, lợi ích liên kết sản xuất mang lại phải lớn hơn lợi ích của hành động riêng lẻ do từng cá nhân tự sản xuất; nhờ vào liên kết, nông dân mới có khả năng xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể, tiến đến xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, quản lý về chất lượng sản phẩm để gia tăng giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn, chất lượng.​

Liên kết giữa nông dân với Doanh nghiệp để cung cấp sản phẩm theo nhu cầu của thị trường là yếu tố "quan trọng". Xây dựng mối liên kết này về thực chất là xây dựng kênh tiêu thụ mới trong chuỗi giá trị, loại bỏ bớt tác nhân trung gian giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Nếu không có liên kết này, việc tổ chức sản xuất thông qua liên kết không đạt được lợi ích như mong muốn. Từ lâu, nhiều doanh nghiệp thu gom nông sản thô, hoặc sơ chế đóng gói. Có nghĩa là ngay bản thân các doanh nghiệp cũng không tiếp cận tới được người tiêu dùng thông qua thương hiệu của mình. Vì vậy, kinh doanh của doanh nghiệp chỉ mang tính thời vụ, không ổn định. Những doanh nghiệp này cũng không thể liên kết với nông dân được.  Do vậy, trong liên kết, nông dân nên liên kết với những doanh nghiệp có khả năng chế biến sâu, bán sản phẩm trực tiếp, có thương hiệu đến người tiêu dùng thông qua các hệ thống phân phối trong và ngoài nước.....

Trong các mô hình liên kết, liên kết giữa nông dân và nông dân, nông dân và doanh nghiệp chưa thể hình thành nên một mô hình phát triển ổn định và bền vững. Ở đây còn có rất nhiều mắt xích trong chuỗi sản xuất nông sản liên kết lại với nhau để hình thành nên mối liên kết "4 nhà": Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp. Cần có liên kết "4 nhà" mà nhà doanh nghiệp là hạt nhân là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi liên kết. Cần tuyên truyền, vận động, giải thích, nâng cao nhận thức cho nông dân về lợi ích khi tham gia liên kết sản xuất. Cần có các doanh nghiệp đủ tầm, đủ năng lực và tâm huyết để tham gia vào mô hình liên kết và rất cần sự đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của các nhà khoa học… Các điều kiện đủ, gồm: Phải có đủ diện tích sản xuất nông nghiệp theo tiêu chí cánh đồng lớn. Phải có đủ 4 nhà cùng thực hiện liên kết nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện các hợp đồng sản xuất. Trong đó, chủ yếu là nhà doanh nghiệp và nhà nông cùng thực hiện chung trong một dự án – có sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho năng suất cao, chất lượng tốt, giá thành sản phẩm hạ… của nhà khoa học. Bên cạnh đó, phải có đủ máy móc, kho bãi phục vụ chăm sóc, thu hoạch phù hợp với quy mô diện tích, sản lượng của từng cánh đồng liên kết ./.

Lê Văn Dưỡng
Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh