Truy cập nội dung luôn

 

Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

Hạch toán kế toán HTX: Tiền đề phát triển kiểm toán HTX

Đào tạo cán bộ HTX vừa là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách, trọng tâm của năm 2017 vừa là động lực phát triển HTX kiểu mới. Thời gian tới, Liên đoàn HTX Cộng hòa liên bang Đức (DGRV) sẽ phối hợp cùng Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX các địa phương nhân rộng mô hình thí điểm tư vấn, hỗ trợ hạch toán kế toán HTX tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tại hội thảo Tổng kết hoạt động thí điểm hỗ trợ hạch toán kế toán HTX của DGRV tại Việt Nam và triển vọng cho giai đoạn 2017 - 2018, diễn ra chiều ngày 19/10, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự khẳng định đây là thời kỳ khởi động mạnh trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, tập trung đào tạo tư vấn, tập huấn nâng cao trình độ quản lý HTX toàn quốc lên một tầm cao mới phù hợp kinh tế thế giới.

Kế toán phải đúng chuẩn mực

Theo Chủ tịch Võ Kim Cự, Đảng và Nhà nước đã đặt kinh tế hợp tác (KTHT) là một trong những thành phần kinh tế chủ chốt của Việt Nam. KTHT ngày càng phát triển sâu rộng và toàn diện với tỷ trọng hoạt động trong nông nghiệp chiếm tới 50%, còn lại là công nghiệp, dịch vụ thương mại, tín dụng và môi trường… Đây là yếu tố quan trọng phát triển kinh tế bền vững.

Muốn phát triển bền vững, phải dồn mọi nguồn lực giải pháp, điều kiện để con người thay đổi, thay đổi tư duy để có cách tiếp cận mới. Chủ tịch Võ Kim Cự yêu cầu Liên minh HTX các tỉnh xây dựng cán bộ kế toán, hạch toán đảm bảo đúng chuẩn mực pháp luật, tập dần và đi tới một bước xây dựng hệ thống kiểm toán trong Liên minh HTX Việt Nam.

Mới đây, Liên minh HTX Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo thí điểm đào tạo, yêu cầu chọn cán bộ kế toán phải tâm huyết, trung thành. Kế toán phải hiểu nghiệp vụ chuyên hội nhập để áp dụng hệ thống kiểm toán phù hợp với chuẩn mực của hệ thống quốc tế.

Chủ tịch Võ Kim Cự cũng cho biết, Liên minh HTX Việt Nam sẽ tiến hành tập huấn, đào tạo lâu dài, củng cố chuẩn hóa lại 6 trường thuộc Liên minh HTX Việt Nam và đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho xây dựng đề án Đào tạo cán bộ chiến lược KTHT. Vì vậy, việc tập huấn, đào tạo cán bộ kế toán HTX là trọng tâm của quý IV/2016 và cũng là trọng tâm của năm 2017.

“Hai đối tượng được tập trung đào tạo là cán bộ quản lý nhà nước từ Trung ương đến các tỉnh, bên cạnh đó, đào tạo đối tượng nòng cốt của HTX gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, cán bộ kế toán, Marketing và công nhân để tăng tính chuyên nghiệp, kỹ năng kỹ thuật…”, Chủ tịch Võ Kim Cự khẳng định.

“Nóng ” nhu cầu đào tạo kế toán

Tại hội thảo, ông Nguyễn Hồng Sơn - Cán bộ tư vấn kiểm toán Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ, cho biết: năm 2011, DGRV bắt đầu triển khai hoạt động hỗ trợ hạch toán kế toán cho các HTX tại tỉnh Phú Thọ. Trước đó, công tác này của các HTX ở Phú Thọ còn nhiều hạn chế. Cán bộ kế toán chưa được qua đào tạo về chuyên môn, năng lực hạn chế, làm việc theo kinh nghiệm nhưng kinh nghiệm cũng hạn chế.

Nhu cầu được hỗ trợ đào tạo cho công tác hạch toán kế toán đang rất “nóng”, khi tại nhiều địa phương, cán bộ kế toán hoạt động trong các HTX luôn trong tình trạng vừa thiếu vừa yếu. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Nam Định, nêu một thực trạng, là tại Nam Định, nhiều HTX xuất phát điểm với đội ngũ kế toán gần như không qua đào tạo, nhưng vẫn đang hoạt động.

Còn Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ thì rất quan tâm đến mảng kế toán, nhưng nguồn lực hạn chế, nên luôn mong có được sự hỗ trợ để nâng cao trình độ cho các cán bộ kế toán HTX. Hiện nay, các HTX nông nghiệp còn yếu trong hoạt động, năng lực tài chính. Liên minh HTX tỉnh muốn đào tạo cho cán bộ kế toán sử dụng tốt phần mềm kế toán, công nghệ thông tin và hỗ trợ cán bộ tư vấn tài chính để từ đó nhân rộng, hỗ trợ tới nhiều HTX.

Giám đốc Chương trình DGRV tại Việt Nam - bà Antje Regitz, cho biết thời gian tới, DGRV sẽ nhân rộng mô hình điểm tư vấn, hỗ trợ, hạch toán, kế toán HTX tại Phú Thọ, Nam Định.

Bà Antje cho rằng, việc đào tạo thí điểm ở Phú Thọ là kinh nghiệm hay cho Liên minh HTX Việt Nam, để nhân rộng mô hình này sang các tỉnh khác.

Thu Hường