Truy cập nội dung luôn

 

Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

Hợp tác xã Quang Minh: Chú trọng công tác phòng chống cháy nổ

Hợp tác xã (HTX) Quang Minh chuyên sản xuất, kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu từ nguyên liệu lục bình, cói, mây, buông, dây nhựa giả mây đen… Đây là lĩnh vực tiềm ẩn  nhiều nguy cơ về mất an toàn lao động, dễ xảy ra cháy nổ. Do đó, trong những năm qua, HTX luôn đặc biệt coi trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN).

​Thực hiện pháp luật lao động về công tác ATVSLĐ, PCCN, HTX Quang Minh đã thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, phân công cán bộ bán chuyên trách về ATVSLĐ, PCCN; đồng thời thành lập các tổ: Phòng cháy chữa cháy (PCCC), an toàn hóa chất, an toàn điện, sơ cấp cứu, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn vệ sinh viên.

Hằng năm, Ban Giám đốc, cán bộ phụ trách ATVSLĐ, Tổ PCCC, Tổ An toàn hóa chất và sơ cấp cứu của HTX đều phải tham gia huấn luyện bên ngoài và được cấp chứng nhận do Nhà nước quy định. Sau đó, các thành phần này sẽ tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, PCCC cho cán bộ, công nhân, lao động HTX sát với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn mô hình sản xuất của đơn vị.

Đặc biệt, đội ngũ an toàn vệ sinh viên của HTX luôn duy trì có nền nếp và thường xuyên được củng cố, kiện toàn cho phù hợp với tổ chức sản xuất của từng bộ phận. Mạng lưới này đã giúp cho Ban Giám đốc HTX trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình vận hành, nội quy, quy định của HTX đối với người lao động; đồng thời đề xuất mua sắm, tổ chức quản lý việc sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động và yêu cầu người lao động thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật về công tác ATVSLĐ, PCCC, bảo vệ môi trường, loại trừ nguy cơ gây mất an toàn, sự cố cháy nổ tại đơn vị.

Hằng năm, trong phương án sản xuất, kinh doanh, HTX Quang Minh đều lập kế hoạch, đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện về công tác bảo hộ lao động. Trong đó, HTX dành một khoản kinh phí hằng năm gần 350 triệu đồng để trang bị bảo hộ lao động cá nhân cho người lao động, hệ thống PCCN, thoát hiểm, hệ thống an toàn điện, hệ thống camera an ninh, đo kiểm môi trường, hợp đồng xử lý rác thải nguy hại và sinh hoạt. Điều đáng ghi nhận, HTX thường xuyên đầu tư kinh phí cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, với việc lắp hệ thống làm mát, quạt thông gió và các thiết bị đảm bảo ánh sáng… 

HTX Quang Minh còn đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền về bảo hộ lao động. Từ đó, ý thức của mỗi cán bộ, công nhân, lao động của HTX về công tác ATVSLĐ, PCCN được nâng cao, chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định của HTX về công tác ATVSLĐ, PCCN. Ngay từ khi tuyển dụng, HTX sẽ tiến hành bồi dưỡng kiến thức về vệ sinh công nghiệp và an toàn cho người lao động. Lãnh đạo HTX thường xuyên nhắc nhở công nhân, lao động thực hiện đúng nội quy đề ra, sắp xếp nguyên vật liệu và sản phẩm ngăn nắp; đồng thời lắp đặt hệ thống phòng cháy tại các phân xưởng, kiểm tra thường xuyên để kịp thời xử lý khi có dấu hiệu mất an toàn.

Ông Dương Thành Văn, Giám đốc HTX Quang Minh cho biết, sản phẩm của HTX đều phục vụ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và châu Âu. Vì vậy, việc đảm bảo ATVSLĐ trong sản xuất còn là yếu tố quan trọng để sản phẩm được nhập khẩu vào một nước nào đó. Bởi ngoài yếu tố chất lượng, nhiều thị trường nước ngoài yêu cầu sản phẩm đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động. Chính vì vậy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn và công nhân, lao động xác định rõ tầm quan trọng công tác ATVSLĐ, PCCN.

Từ đó, các phong trào thi đua đã được sự hưởng ứng tích cực trong toàn HTX như: Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”, tạo cảnh quan môi trường luôn thoáng mát, sạch đẹp. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được Công đoàn HTX thường xuyên phát động, với nhiều sáng kiến được áp dụng không chỉ làm lợi cho HTX, còn cải thiện điều kiện làm việc và giảm cường độ lao động cho người lao động.

Có thể nói, trong suốt quá trình hoạt động, HTX Quang Minh luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, PCCN, coi đó là tiền đề để tạo ra hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Những năm qua, HTX không để xảy ra tai nạn lao động, cũng như cháy nổ. Nhờ làm tốt công tác ATVSLĐ, PCCN nên tình hình sản xuất, kinh doanh của HTX Quang Minh luôn ổn định, phát triển. Đời sống thành viên, công nhân, lao động HTX Quang Minh được cải thiện.

                                                                                                               Phương Nghi
                                                                                                           Báo Ấp Bắc