Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
Ký kết nghị quyết liên tịch tiếp tục đổi mới, phát triển KTHT trong nông nghiệp giai đoạn 2016-2020
31/05/2018

Ngày 12/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Liên minh HTX Việt Nam đã thống nhất ban hành Nghị quyết liên tịch về việc tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

Tham dự, buổi làm việc có ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cùng các lãnh đạo hai bên.

Nghị quyết liên tịch của Bộ NN&PTNT và Liên minh HTX Việt Nam nhằm đẩy mạnh và thực hiện thành công các nội dung về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 của kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả kinh tế tập thể và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành luật HTX nhằm mục tiêu tập trung xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

Liên minh HTX Việt Nam và Bộ NN&PTNT phấn đấu đến năm 2020 sẽ xây dựng được 300.000 THT, 15.000 HTX, 100 liên hiệp HTX trong nông nghiệp.

Xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới hoạt động gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp có quy mô lớn, có sức lan toản, mô hình liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân thông qua HTX, THT ở các địa phương, vùng, miền có các sản phẩm nông nghiệp với quy mô lớn.

Phối hợp kiến nghị Chính phủ ban hành các văn bản, cơ sở pháp lý và chính sách hỗ trợ phát triển THT, HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp để liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; tư vấn, hỗ trợ các nguồn lực, các đề án, dự án ứng dụng công nghệ cao cho HTX, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; xây dựng các mô hình cụm liên kết ngành, các tổ hợp nông nghiệp gắn với nông nghiệp, dịch vụ thương mại; tổng kết những mô hình tiêu biểu để triển khai nhân rộng.

Đẩy mạnh đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học ứng dụng rộng rãi trong các khâu, đặc biệt là giống, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các chuỗi giá trị nông sản, môi trường HTX ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp.

Hai bên cùng phối hợp xây dựng mô hình liên hiệp HTX tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của các địa phương. Thí điểm mô hình về chế biến sâu một số sản phẩm có sản lượng lớn, giá trị kinh tế cao, phát triển bền vững. Cùng tập trung tháo gỡ các khó khăn cho HTX nông nghiệp như: vốn, mạng lưới tiêu thụ....

 Thùy Linh
Nguồn: Thời Báo Kinh Doanh

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác Đối thoại tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh tế hợp tác Tín hiệu vui trên vùng chuyên canh sò huyết trên biển Gò Công HTX Rau an toàn Gò Công - khẳng định thương hiệu HTX Quang Minh (Tiền Giang): “Biến” bẹ chuối thành... USD Đường đến thương hiệu của các HTX ở Tiền Giang Ngành Công Thương đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012 Thí điểm mô hình HTX kiểu mới tại ĐBSCL: Lời giải cho bài toán cây ăn quả Tổng kết năm cao điểm truyền thông HTX: Tôn vinh HTX và tác phẩm HTX kiểu mới xuất sắc Ký kết nghị quyết liên tịch tiếp tục đổi mới, phát triển KTHT trong nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 Tạo đột phá trong xây dựng HTX kiểu mới Tiềm ẩn rủi ro cánh đồng lớn Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp Mô hình nào cho HTX cung ứng RAT? HTX trong xây dựng cánh đồng lớn Hội Liên hiệp Phụ nữ: Phát triển kinh tế tập thể Vai trò của HTX nông nghiệp ​trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang - 25 năm thành lập