Truy cập nội dung luôn

 

Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng

TIN TỨC TIN TỨC

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI


Lịch học Lớp trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

1. Marketing:

Giáo viên: Phạm Chí Công

  • Ngày 22-23/8/2018 (thứ 4, thứ 5)
  • Ngày 29-30-31/8/2018 (thứ 4, thứ 5, thứ 6)

2. Quản trị học

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến

  • Ngày 06-07/9/2018 (thứ 5, thứ 6)
  • Ngày 13-14/9/2018 (thứ 5, thứ 6)
  • Ngày 20-21/9/2018 (thứ 5, thứ 6)

Thời gian học:

  • Sáng: bắt đầu lúc 08:00
  • Chiều: bắt đầu lúc 13:00

Địa điểm: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang, số 28 Trần Quốc Toản, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 02733.873.550