Truy cập nội dung luôn

 

Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác

Tạo điều kiện cho hội viên, nông dân phát triển kinh tế hộ có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản. Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm trong Chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên minh HTX Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân.

 

Chiều ngày 21/11, Liên minh HTX Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp nhằm phát triển bền vững KTHT, nòng cốt là HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác (KTHT) hiệu quả.

Đẩy mạnh phát triển

Chương trình phối hợp với tên gọi “Đẩy mạnh phát triển các hình thức KTHT trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020” có mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có: 250.000 tổ hợp tác (THT), 18.000 HTX, 100 Liên hiệp HTX trong nông nghiệp, nông thôn gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; đạt 100% các xã có HTX hoạt động đúng quy định của Luật HTX 2012 và liên kết sản xuất gắn với nông sản chủ lực; đạt 90% hội viên nông dân tham gia là thành viên của các THT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Hai bên thống nhất cùng phối hợp thực hiện các chương trình: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về HTX, KTHT; phát triển hệ thống tài chính vi mô hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển kinh tế hộ gắn với THT, HTX sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ các địa phương thực hiện Tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới (NTM); phối hợp xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, quy mô lớn sức lan tỏa mạnh như lúa gạo, trái cây, ca cao, tiêu, điều, thủy sản, gia súc, gia cầm, rau an toàn.

Phối hợp xây dựng một số mô hình thí điểm về cụm liên kết ngành, các tổ hợp nông nghiệp gắn với công nghiệp, dịch vụ, thương mại; xây dựng, chia sẻ cơ sở dữ liệu về THT, HTX và chuỗi giá trị nông sản; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các THT, HTX nông nghiệp; tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho nông sản...

Hai bên cùng chỉ đạo hệ thống của mình ở các tỉnh, thành phố cùng phối hợp thực hiện những nội dung như chương trình ký kết ở Trung ương.

Đưa nông nghiệp trở thành trụ đỡ

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, khẳng định để chương trình phối hợp giữa 2 bên đạt hiệu quả cao, cần tập trung quan tâm vào một số nội dung quan trọng, như: chú trọng vào công tác tuyên truyền, mỗi bên thực hiện tốt chức năng của mình tập trung tuyên truyền để nông dân thấy được sự cần thiết phải liên kết lại với nhau, nếu cứ sản xuất nhỏ lẻ, tranh mua tranh bán như hiện nay sẽ thua trên sân nhà. Hai bên tập trung thống nhất, tham gia phát triển KT-XH của địa phương, hướng vào trọng tâm giải quyết tốt 3 việc: bảo đảm đời sống, tạo việc làm cho người dân và giảm nghèo.

Trung ương Hội Nông dân cùng Liên minh HTX Việt Nam sẽ phối hợp, kiên trì xây dựng các THT, các trang trại với quy mô lớn. Chú trọng công tác đào tạo. Cùng phối hợp để tập trung đào tạo cả cán bộ, lẫn người dân.

Chủ tịch Võ Kim Cự cho rằng, vấn đề ưu tiên số 1 cho nông nghiệp là công nghệ. Hai bên cần phối hợp để đưa công nghệ mới, cây, con giống mới vào sản xuất, tạo phát triển đột phá cho nông nghiệp.

Chủ tịch cũng đề nghị Trung ương Hội Nông dân cùng đồng hành, kiến nghị xây dựng các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, bằng cơ chế, hàng rào kỹ thuật, đề xuất kiểm soát, xử lý cơ chế xuất nhập khẩu vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu, không để việc nhập khẩu vật tư nông nghiệp kém chất lượng ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân.

“Thời gian qua, Chính phủ, các bộ - ngành đã quan tâm đến vấn đề này nhưng chưa xử lý triệt để. Hai bên cùng tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực quy mô lớn, có sức lan tỏa mạnh”, Chủ tịch Võ Kim Cự nói.

Tại Lễ ký kết, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - ông Lại Xuân Môn, cho rằng nông nghiệp Việt Nam đang tồn tại hai mâu thuẫn lớn, là sản xuất nhỏ, đầu tư thấp với nhiều điểm nghẽn về đất đai, nguồn nhân lực, quy hoạch, sản xuất nhỏ lẻ, DN trong nông thôn ít… Để giải quyết những khó khăn này cần đổi mới lại tổ chức sản xuất, liên kết tổ chức theo mô hình hợp tác, HTX là cấp bách, mang tính tất yếu. “Hai bên phối hợp vận động xây dựng mô hình KTHT, tập trung đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất, cải tiến mô hình tăng trưởng thực hiện tốt tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với chương trình xây dựng NTM, đưa nông nghiệp trở thành trụ đỡ nến kinh tế, góp phần bảo đảm sự phát triển kinh tế đất nước”, ông Môn đề nghị.

Thu Hường
Nguồn: TBKD