Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa
06/06/2018

Tỉnh Tiền Giang có diện tích sản xuất nông nghiệp 17.900ha; trong đó diện tích canh tác lúa 83.083ha, sản lương cả năm đạt 1,2 triệu tấn, những năm gần đây sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng bị tác động mạnh của biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn. 

 

Đặc biệt đối với những vùng chuyên canh trồng lúa có diện tích lớn đối mặt với những rũi ro nhiều hơn trong sản xuất, sinh kế của người nông dân trở nên bấp bênh hơn, nông dân sản xuất trong cơ chế thị trường, song lại không biết nhu cầu của thị trường; nông dân cần liên kết với doanh nghiệp để sản xuất tiêu thụ sản phẩm, nhưng doanh nghiệp không thể liên kết trực tiếp với từng hộ nông dân riêng lẻ; thị trường đòi hỏi sản phẩm nông nghiệp phải có chứng nhận chất lượng sản phẩm và xuất xứ hàng hóa, song các cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm không thể giám sát trực tiếp hàng triệu hộ nông dân riêng lẻ diện tích nhỏ, manh múng; nông dân cần ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật, nhưng các tổ chức nghiên cứu dịch vụ khoa học công nghệ không thể hướng dẫn trực tiếp cho hàng triệu hộ nông dân riêng. Tuy nhiên, các hợp tác xã nông nghiệp trồng lúa của tỉnh chưa đủ mạnh, chưa đáp ứng được đầy đủ các mong mõi của hộ nông dân trồng lúa, đặc biệt trong xu thế mới sản xuất kinh doanh nông nghiệp có tính cạnh tranh ngày càng cao.

 Chính vì vậy, định hướng tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, trong đó phát triển lúa gạo chất lượng cao theo hướng bền vững là hướng đi quan trọng trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Để thực hiện được điều này, một biện pháp đồng thời cần được quan tâm là nâng cao năng lực cho các hợp tác xã trồng lúa. Chỉ có nâng cao năng lực cho các hợp tác xã trồng lúa, xây dựng  các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới để có đủ điều kiện sản xuất lúa gạo theo chuổi giá trị là biện pháp quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất lúa gạo chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm cho tỉnh Tiền Giang.

Xây dựng các hợp tác xã trồng lúa kiểu mới để đảm bảo được quy trình: Sản xuất, chất lượng sản phẩm, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, liên kết với Doanh nghiệp để đảm bảo tốt việc cung ứng,  tiêu thụ sản phẩm và phát triển bền vững vùng lúa chất lượng cao.

​Hổ trợ các Hợp tác xã nông nghiệp trồng lúa khắc phục những yếu kém về nhân sự;  tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật về Hợp tác xã (Theo Thông tư 340/2016/TT-BTC, ngày 19/12/2016 của Bộ Tài Chánh ,cụ thể quy đinh mỗi Hợp tác xã nông nghiệp được hổ trợ 03 lao động có trình độ từ Cao đẳng trở lên về làm việc tại HTX, thời gian 36 tháng); tư vấn, hướng dẫn các hợp tác xã liên kết với các doanh nghiệp, tạo ra chuổi giá trị sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, tiêu thụ ổn định .

Phát triển mới các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở những vùng chuyên canh cây lúa, gắn với chuổi giá trị sản phẩm, để tổ chức sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, có chất lượng cao, có thương hiệu, có thị trường tiêu thụ ổn định, bền vững. (sản xuất theo yêu cầu của thị trường, theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp);

Hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp trồng lúa đầu tư cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi,nhà kho, sân phơi, trụ sở làm việc…nhằm nâng cao năng lực cho hợp tác xã nông nghiệp trồng lúa, để thúc đẩy phát triển vùng lúa  chất lượng cao theo hướng bền vững.

Thu hút phần lớn hộ nông dân trồng lúa vào các hợp tác xã nông nghiệp, để chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện quy trình canh tác lúa chất lượng cao, giảm chi phí, hạ giá thành, tăng thu nhập cho người nông dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân ở nông thôn.       

Qua triển khai thực hiện đề tài này trong năm 2017, đã đạt được kết quả bước đầu, các hợp tác xã nông nghiệp được cũng cố từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc các hợp tác xã đi vào nề nếp hơn, quan tâm hơn đến quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, đến thị trường tiêu thụ, việc liên kết với các doanh nghiệp để cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đầu ra bước đầu mang lại hiệu quả; hộ nông dân thành viên các hợp tác xã được hướng dẫn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, an toàn, giảm chi phí, hạ giá thành nên thu nhập của người nông dân có nâng lên góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Điển hình như Hợp tác xã nông nghiệp Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012, sắp xếp cũng cố lại bộ máy, bổ sung nhân sự, xây dựng lại phương án sản xuất kinh doanh, liên kết với Công ty HK, Công ty Hợp trí cung ứng vật tư phân bón, Công ty Vinh Hiển bao tiêu đầu ra cho diện tích hơn 140ha, với hơn 271 hộ thành viên. HTX được hổ trợ xây dựng nhà kho khi cần chứa trên 1000 tấn lúa của hộ thành viên để chờ giá.

Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè cũng đã kiện toàn lại nhân sự, được hổ trợ xây dựng nhà kho gần 1000 tấn, liên kết với  Công ty Lương thực Tiền Giang cung ứng, tiêu thụ 100 ha lúa.

Hợp tác xã Mỹ Thành, huyện Cai Lậy, đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012, thay đổi nhân sự xây dựng lại phương án sản xuất kinh doanh,  liên kết với Công ty Long Nhật cung ứng, tiêu thụ 115 ha lúa…

Mặc dù còn những khó khăn nhất định, các hợp tác xã nông nghiệp trồng lúa đã có nhiều cố gắng trong hoạt động, thực hiện được một số dịch vụ phục vụ cho thành viên, giúp cho hộ thành viên chủ động trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bước đầu đã mang lại hiệu quả đáng kể. Qua đánh giá có 05 HTX loại khá, 05 HTX trung bình; 03 HTX yếu cần cũng cố, nâng chất hoạt động trong thời gian sắp tới.

Nguyễn Văn Hồng
Chủ tịch Liên minh HTX

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Sôi động thị trường tết VCA thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các HTX tại thị trường Trung Quốc và Asean Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị đánh giá KTHT, HTX và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VCA HTX SXTMNN Bình Phan: Liên kết nâng tầm giá trị mãng cầu xiêm Khai giảng lớp Trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoptacxa.vn: "Sân chơi" chung của các HTX Tiền Giang: Đổi mới sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Chuyển hướng mạnh trong sản xuất lúa - gạo Tạo nguồn lực cho HTX nông nghiệp ​'Khát' nhân lực trẻ cho HTX Hợp tác xã là hạt nhân phát triển tam nông Phát triển nông nghiệp thông minh trong khu vực HTX Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hợp tác xã nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nâng tầm vị thế hệ thống Liên minh HTX Xu hướng thành lập HTX nông nghiệp Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã hoạt động vào năm 2020 SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao. Kiểm toán Hợp tác xã là yêu cầu cấp thiết Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tiếp và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thăm và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khảo sát và làm việc với HTX tại Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với LM HTX tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về phát triển KTHT, HTX Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác