Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
QTD Mỹ Long: Đảm bảo các chỉ tiêu hoạt động theo quy định
04/06/2018

QTDND Mỹ Long có trụ sở đặt tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Với chức năng nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và trên 12 tháng, trả lãi hàng tháng hoặc trả lãi cuối kỳ, không giới hạn địa bàn hoạt động; Cho vay đối với thành viên và các hộ nghèo không phải là thành viên trong địa bàn hoạt động của Quỹ tín dụng với hình thức vay ngắn hạn, trung hạn, cho vay những khách hàng có gửi tiền tại Quỹ tín dụng dưới hình thức cầm cố sổ tiền gửi do chính Quỹ tín dụng phát hành.

Tính đến cuối tháng 9 năm 2016, QTD đã có 826 thành viên hoạt động, trong đó có 64 thành viên tiền gửi; tổng số vốn hoạt động trên 20 tỷ đồng, đã tạo điều kiện cho 390 lượt thành viên vay vốn; Dư nợ cho vay trên 11,3 tỷ đồng. So với cuối năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng đã quan tâm tăng vốn điều lệ 15,72%, tăng dư nợ cho vay trên 6%. Qua giám sát của Ngân hàng Nhà nước, các chỉ tiêu hoạt động của QTD đều đạt theo quy định.

Thực hiện tốt các quy định của hệ thống Ngân hàng và đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ cho các thành viên là mục tiêu hàng đầu của QTD. Hoạt động của QTD trong thời gian qua đã góp phần giúp cho các thành viên có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng quê hương Mỹ Long có thêm điều kiện để xây dựng nông thôn mới./.

Trang Dung

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác Đối thoại tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh tế hợp tác Tín hiệu vui trên vùng chuyên canh sò huyết trên biển Gò Công HTX Rau an toàn Gò Công - khẳng định thương hiệu HTX Quang Minh (Tiền Giang): “Biến” bẹ chuối thành... USD Đường đến thương hiệu của các HTX ở Tiền Giang Ngành Công Thương đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012 Thí điểm mô hình HTX kiểu mới tại ĐBSCL: Lời giải cho bài toán cây ăn quả Tổng kết năm cao điểm truyền thông HTX: Tôn vinh HTX và tác phẩm HTX kiểu mới xuất sắc Ký kết nghị quyết liên tịch tiếp tục đổi mới, phát triển KTHT trong nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 Tạo đột phá trong xây dựng HTX kiểu mới Tiềm ẩn rủi ro cánh đồng lớn Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp Mô hình nào cho HTX cung ứng RAT? HTX trong xây dựng cánh đồng lớn Hội Liên hiệp Phụ nữ: Phát triển kinh tế tập thể Vai trò của HTX nông nghiệp ​trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang - 25 năm thành lập