Truy cập nội dung luôn

 

Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

Tạo đột phá trong xây dựng HTX kiểu mới

 “Trong năm 2017, cần tạo sự đột phá trong xây dựng HTX kiểu mới, hình thành phong trào xây dựng HTX kiểu mới trong các tỉnh thành cả nước; qua đó tạo sự chuyển biến nhận thức trong phát triển kinh tế hợp tác (KTHT) để HTX thực sự là chỗ dựa của nông dân trong thời kỳ hội nhập”, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định như vậy, tại hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp năm 2016 và ký kết chương trình phối hợp năm 2017 giữa Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam.

Tham dự hội nghị có Gs.Ts Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Võ Kim Cự - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… cùng các đại biểu của các cơ quan phối hợp.

Phối hợp chặt chẽ

Trong năm 2016, việc vận động và hình thành các HTX kiểu mới đã được Liên minh HTX Việt Nam tích cực phối hợp với UBTW MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện. Ban thường trực UBTW MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX; những điển hình tiên tiến HTX kiểu mới giai đoạn 2014 - 2016”. Liên minh HTX Việt Nam cũng ban hành chương trình hành động và đề án thực hiện Chỉ thị số 19 và Quyết định 2261 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Liên minh HTX Việt Nam đã ký kết Nghị quyết liên tịch với Bộ NN&PTNT, chương trình phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tổ chức hai cuộc thi “Tìm hiểu Luật HTX 2012” và “Tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới”.

Về công tác đối ngoại, Liên minh HTX Việt Nam đã tiếp và làm việc với đoàn Nghị sĩ Thụy Điển; trao đổi kinh nghiệm phát triển HTX nông nghiệp với Liên đoàn HTX nông nghiệp tỉnh Karagawa (Nhật Bản); thảo luận về vấn đề hỗ trợ đào tạo cán bộ kiểm toán HTX và giúp xây dựng Trung tâm kiểm toán HTX với Trưởng đại diện Chương trình hợp tác quốc tế của Liên đoàn HTX CHLB Đức (DGRV) tại Việt Nam; xây dựng chương trình phối hợp với nhiều nước và các tổ chức quốc tế để hỗ trợ phát triển HTX…

Hội Nông dân Việt Nam tích cực tham gia thực hiện vận động, hình thành các HTX kiểu mới bằng việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực marketing cho HTX, THT, hướng dẫn xây dựng được 2.179 mô hình KTHT có hiệu quả.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn các quy định chính sách và kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý HTX, THT. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động, nhân rộng mô hình THT và HTX thanh niên, chi hội phát triển kinh tế, chi hội nghề nghiệp, triển khai hướng dẫn chương trình “Xây dựng HTX kiểu mới”.

Gs.Ts. Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, năm 2017 là năm tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh việc triển khai quyết liệt hoạt động giám sát phản biện xã hội cũng đặt ra yêu cầu mới là tham gia chống tham nhũng; triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” theo tinh thần đổi mới.

Năm 2017: tạo đột phá

Để triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo hướng đột phá, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các tổ chức tham gia chương trình phối hợp cần quan tâm thực hiện hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “không để hộ nghèo, hộ chính sách nào không có ít nhất một tổ chức hỗ trợ”.

Gs.Ts. Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đây là lần thứ 4 Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức nòng cốt. Từ lần đầu tiên ký kết với 5 tổ chức chính trị - xã hội theo phương thức 1 + 5, đến nay, việc phối hợp là 1+7 giữa Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam và Trung ương các Đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam.

UBTW MTTQ Việt Nam chủ trì các cơ quan phối hợp hiệp thương phân công để triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong các đối tượng đoàn viên, hội viên và nhân dân. Liên minh HTX Việt Nam chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTHT và triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg, ngày 24/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX; phối hợp giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình HTX kiểu mới.

Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam kiến nghị với Chính phủ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX 2012. Trong năm 2017, Liên minh HTX Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức bình chọn và tuyên dương HTX, doanh nghiệp nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc. Phối hợp với UBTW MTTQ Việt Nam và Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ để thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển HTX tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự mong muốn UBTW MTTQ Việt Nam cùng các cơ quan phối hợp tạo điều kiện tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 về KTHT, 5 năm thực hiện luật HTX. đồng thời đề cao vai trò của UBTW MTTQ Việt Nam trong việc tạo điều kiện cho phát triển KTHT, sự khâu nối của UBTW MTTQ Việt Nam trong quá trình vận động tuyên truyền xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi hàng hóa chủ lực quy mô lớn.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự cho rằng những chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước đã ban hành như Nghị quyết 13 của Trung ương, Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 2261 của Chính phủ cùng với Quyết định 1980 đã đủ điều kiện cho tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển KTHT có thể dựa hẳn vào hệ thống chính trị trong đó vai trò của UBTW MTTQ Việt Nam và đoàn thể các cơ quan phối hợp: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam…

Thùy Linh
Nguồn: TBKD