Truy cập nội dung luôn

 

Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012

Từ ngày 21/11 đến 10/12/2017, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể các huyện tổ chức 07 lớp tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 tại các xã Hậu Mỹ Phú, An Thái Đông, Thiện Trí (huyện Cái Bè), Tân Bình Thạnh, Hòa Tịnh (huyện Chợ Gạo), Nhị Bình (huyện Châu Thành) và huyện Gò Công Tây.

​Lớp tập huấn đã trang bị cho hơn 360 người là lãnh đạo Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện, xã, các sáng lập viên và bà con nông dân những kiến thức cơ bản về HTX kiểu mới, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng và phát triển HTX. Đồng thời, hiểu rõ lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội của HTX đối với phát triển kinh tế hộ và phát triển cộng đồng, bản chất của HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012, chính sách khuyến khích phát triển HTX và có những hoạt động phù hợp nhằm hỗ trợ phát triển HTX tại địa phương. Những văn bản cần thiết và quy trình để HTX đăng ký thành lập.

Đặc biệt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật HTX năm 2012 và các văn bản liên quan năm nay chú trọng sâu sát cơ sở, nhất là nông dân, để bà con nông dân hiểu rõ HTX kiểu mới sẽ làm cho thu nhập của người dân tăng cao, hạn chế điệp khúc được mùa - rớt giá, tăng giá trị hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu nhờ hàng hóa có xuất xứ, có thương hiệu, Nhà nước thuận lợi hỗ trợ vốn, khoa học - công nghệ, tiếp thị ra thị trường, đào tạo nhân lực, xây dựng thương hiệu cho nông dân, sẽ giúp nông nghiệp địa phương có khả năng chuyển sang một giai đoạn phát triển mới về chất, có tính đột phá, thực hiện thành công công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.

Sau khi các lớp tập huấn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động thành lập HTX kiểu mới, hướng dẫn hồ sơ như điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, các thủ tục đăng ký HTX, khắc dấu, đăng ký thuế, mở sổ sách kế toán... để giúp HTX đi vào hoạt động ổn định.

Đỗ Anh Khoa