Truy cập nội dung luôn

 

Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp

Ngày 21-11, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì đã kiểm tra và làm việc tại Bộ NN-PTNT về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng giao.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ NN-PTNT là cơ quan quản lý nhà nước trong phạm vi rộng, ảnh hưởng tác động đến số lượng lớn dân số. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao Bộ trưởng Bộ NN-PTNT tuy thời gian nhận nhiệm vụ chưa dài nhưng với tinh thần năng động, trách nhiệm, thái độ làm việc quyết liệt, đã đi sâu sát vào cơ sở, giải quyết nhiều vấn đề, nghiên cứu tái cơ cấu, chuyển đổi cơ cấu, khắc phục những tồn tại, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Do ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và sự cố môi trường biển miền Trung, trong quý 1 và 2-2016, nông nghiệp có mức tăng trưởng âm nhưng đến quý 3-2016, bằng những giải pháp cụ thể mà ngành nông nghiệp đã có tăng trưởng dương, đây là nỗ lực lớn, tạo ra bước đột phá mới.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, đến nay Chính phủ đã ban hành Nghị định 210/2013/NĐ-CP để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp song doanh nghiệp hiện đang gặp hai vấn đề khó khăn lớn là tiếp cận đất đai và tín dụng. Lãi suất vay trung, dài hạn 9,1%/năm với doanh nghiệp làm nông nghiệp là rất khó, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ sức triển khai thực hiện trong khi đầu tư nông nghiệp gặp nhiều rủi ro về thời tiết. Hai vấn đề nóng là sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung và an toàn thực phẩm được Thủ tướng chỉ đạo giải quyết một cách hiệu quả. Thủ tướng đã đồng ý với đề xuất của TPHCM về thí điểm thành lập một ban kiểm soát an toàn thực phẩm, làm nhiệm vụ kiểm soát an toàn thực phẩm thay vì giao cho các sở y tế, nông nghiệp và công thương như hiện nay.

Giải trình thêm về những mặt đã đạt được và tồn tại, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng giải pháp để tháo gỡ cho ngành nông nghiệp trong thời gian tới là tập trung vào sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm cấp tỉnh, sản phẩm của từng địa phương; đặc biệt cần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp. Muốn thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, cần phải chỉnh sửa Nghị định 210/2013/NĐ-CP, bởi nghị định này đang có sự cào bằng trong chính sách hỗ trợ đối với các địa phương. Bộ NN-PTNT cũng đề nghị sửa Thông tư 23 của Bộ TN-MT để giải quyết vấn đề tín dụng và nghiên cứu chính sách để nới hạn điền.

Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng