Truy cập nội dung luôn

 

Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng

TIN TỨC TIN TỨC

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI


Thông báo Hội nghị Đối thoại Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân năm 2018

Trân trọng kính mời: các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân đến dự Hội nghị.

Thời gian vào lúc: 08 giờ 00, ngày 24 tháng 8 năm 2018 (thứ 6);

Địa điểm: Phòng họp số 2 - Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Số 6C, đường Rạch Gầm, Phường 1, thành phố Mỹ Tho

Rất hân hạnh được đón tiếp quý đại biểu!