Truy cập nội dung luôn

 

Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông báo về việc tập huấn bồi dưỡng nhân sự quản lý, điều hành hợp tác xã

Thông báo số 275/TB-LMHTX  ngày 23/05/2018 của Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang thông báo về việc tập huấn bồi dưỡng nhân sự quản lý, điều hành hợp tác xã