Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
Đối thoại tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh tế hợp tác
04/06/2018

Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2016, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức đối thoại giữa các Tổ hợp tác, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân với các Sở ngành có liên quan, nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các đơn vị kinh tế hợp tác. Đến dự có Ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Thường vụ tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh, Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông và Vận tải, Sở Công thương, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang, Cục thuế tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, và hơn 60 Giám đốc các HTX, QTDND.

Trên tinh thần thẳng thắng, cởi mở, các đơn vị kinh tế tập thể đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động tập trung các vấn đề như Thuế, đất đai, giao thông vận tải, vốn tín dụng…và đề nghị các ngành nghiên cứu giải quyết, hổ trợ, giúp cho kinh tế tập thể phát triển. Các sở, ngành đã giải thích, hướng dẫn cho các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động đúng các quy định Pháp luật, và trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh kinh tế tập thể là thành phần giặp nhiều khó khăn nhất, vốn ít nhất, yếu thế nhất trong các thành phần kinh tế, nên  yêu cầu các địa phương, các sở, ngành quan tâm và tạo điều kiện cho các THT, HTX hoạt động như nơi nào còn đất công thì lập thủ tục cấp đất, cho thuê đất cho HTX, THT xây dựng trụ sở, nhà kho theo quy định. Ngành Thuế phải thực hiện đầy đủ các chánh sách ưu đãi có liên quan, tích cực, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị kinh tế hợp tác. Đối với các đơn vị kinh tế hợp tác cần cố gắng nhiều hơn nữa, chủ động nhiều hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong hoạt động phải thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan đến kinh tế hợp tác, kịp thời phản ảnh những khó khăn, vướng mắc cho các ngành, các cấp để kịp thời tháo gỡ, hổ trợ cho các đơn vị kinh tế hợp tác hoạt động ngày càng hiệu quả và phát triển bền vững.

                                                                                                   HỒNG NHẬT

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác Đối thoại tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh tế hợp tác Tín hiệu vui trên vùng chuyên canh sò huyết trên biển Gò Công HTX Rau an toàn Gò Công - khẳng định thương hiệu HTX Quang Minh (Tiền Giang): “Biến” bẹ chuối thành... USD Đường đến thương hiệu của các HTX ở Tiền Giang Ngành Công Thương đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012 Thí điểm mô hình HTX kiểu mới tại ĐBSCL: Lời giải cho bài toán cây ăn quả Tổng kết năm cao điểm truyền thông HTX: Tôn vinh HTX và tác phẩm HTX kiểu mới xuất sắc Ký kết nghị quyết liên tịch tiếp tục đổi mới, phát triển KTHT trong nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 Tạo đột phá trong xây dựng HTX kiểu mới Tiềm ẩn rủi ro cánh đồng lớn Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp Mô hình nào cho HTX cung ứng RAT? HTX trong xây dựng cánh đồng lớn Hội Liên hiệp Phụ nữ: Phát triển kinh tế tập thể Vai trò của HTX nông nghiệp ​trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang - 25 năm thành lập