Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
Hội Liên hiệp Phụ nữ: Phát triển kinh tế tập thể
31/05/2018

Nhằm vận động hỗ trợ Hội viên phụ nữ tích cực tham gia mô hình kinh tế tập thể, tăng tính liên kết trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững. Đồng thời phát huy sức mạnh tập thể trong khai thác, sử dụng các nguồn lực sẵn có của địa phương, góp phần phát triển ngành nghề truyền thống, thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Đến nay Hội Liên hiệp Phụ nữ đã xây dựng 281 tổ liên kết sản xuất kinh doanh với trên 5.204 thành viên, thu nhập bình quân từ  600.000 đồng đến 2.000.000 đồng/tháng.

​Mô hình THT xây dựng trên tinh thần đoàn kết,  hỗ trợ, giúp đở nhau cùng phát triển, đã góp phần duy trì nghề truyền thống và tập hợp thu hút hội viên Hội phụ nữ trên địa bàn tham gia vào tổ chức Hội.

Mỗi mô hình THT đều có Ban quản lý với 3 thành viên đều là hội viên phụ nữ (Tổ trưởng, tổ phó và thư ký), THT hoạt động đúng theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP; THT có hợp đồng hợp tác với thành viên, được UBND xã xác nhận. Ban quản lý THT ký hợp đồng  với các công ty ở trong và ngoài tỉnh, cung cấp nguyên vật liệu cho thành viên gia công hoặc tiêu thụ nhận sản phẩm của các THT, giải quyết tốt việc làm tăng thu nhập cho thành viên.

Các thành viên tham gia mô hình THT được tập huấn nâng cao tay nghề tiếp cận những mẫu mã, sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường và thị yếu người tiêu dùng. Đồng thời cùng Ban quản lý tham dự lớp tập huấn về duy trì và phát triển tổ hợp tác, cách quản lý, điều hành hoạt động THT, quyền lợi, trách nhiệm của từng thành viên trong tổ hợp tác, từ đó các tổ hợp tác hoạt động nề nếp và đạt hiệu quả, điển hình như:

+ Mô hình Tổ hợp tác May Vạn Thành: thành lập năm 2013 với 36 thành viên được TW Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ cho tổ hợp tác 18 máy may với tổng số tiền 90 triệu đồng (5triệu/máy). Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang hỗ trợ thành lập 4.325.000 đồng. Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 11 hộ vay vốn tổng số tiền 103 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.

  Hiện nay mô hình đi vào hoạt động hiệu quả, các thành viên trong tổ hợp tác thống nhất đóng góp quỹ để khấu hao tài sản trong quá trình sản xuất và tiết kiệm đến nay đóng góp được 12,4 triệu đồng,thu nhập bình quân 2.500.000đ/người/tháng.

+ Mô hình Tổ liên kết phụ nữ đan đệm bang: thành lập năm 2013 với 46 thành viên được TW Hội hỗ trợ cho 30 chị mua 3.000 neo bàng với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Địa phương hỗ trợ  mở lớp dạy nghề cho các chị nâng cao tay nghề, bên cạnh đó còn hỗ trợ trong việc quản lý và phát triển thành viên tham gia mô hình, đến nay các chị gửi tiết kiệm được 20 triệu đồng và xây dựng quỹ phát triển được 14 triệu đồng, thu nhập bình quân từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng

+ Mô hình Tổ hợp tác May giỏ xách thân thiện môi trường: thành lập năm 2014 với 34 thành viên được TW Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ cho tổ hợp tác 15 máy may với tổng số tiền 112,5 triệu đồng (7,5triệu/máy).  Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang hỗ trợ thành lập tổ hợp tác 5 triệu đồng. Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 35 hộ vay vốn tổng số tiền 165 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, các thành viên trong tổ hợp tác thống nhất đóng góp quỹ để khấu hao tài sản trong quá trình sản xuất và tiết kiệm đến nay nay đóng góp được 30 triệu đồng, thu nhập bình quân từ 2 đến 2,7 triệu đồng/người/tháng.

+ Mô hình Tổ hợp tác Đan lục bình xuất khẩu: thành lập năm 2014 vối 34 thành viên được TW Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ kinh phí tổng số tiền là 97,5 triệu đồng mua nguyên vật liệu sản xuất. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang hỗ trợ thành lập tổ hợp tác may Vạn Thành 4.325.000 đồng, các thành viên trong tổ hợp tác thống nhất thành viên gởi tiết kiệm hàng tháng 50.000đồng/người đến nay được 9 triệu đồng, phát triển thêm 3 thành. Thu nhập bình quân từ 1,7 đến 2,2 triệu đồng/người/tháng.

+ Mô hình Tổ hợp tác Nuôi heo sinh sản: thành lập 2015 với 30 thành viên được TW Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ con giống và thức ăn với tổng số tiền 137,49 triệu đồng (4,5 triệu đồng/hộ). Mô hình đang hoạt động có hiệu quả

+ Mô hình Tổ hợp tác Đan giỏ nhựa: thành lập thấng năm 2015 với 12 thành viên, hiện mô hình đã hoàn tất thủ tục và có giấy phép kinh doanh đúng theo NĐ 151. Hội LHPN tỉnh hỗ trợ tập huấn và hướng dẫn thủ tục nhận kinh phí hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh 5 triệu đồng.

Những mô hình THT do Hội Phụ nữ thành lập, do hội viên phụ nữ quản lý, điều hành hoạt động thời gian qua đều có hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trong hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương 

Nguyễn Văn Hồng

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Sôi động thị trường tết VCA thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các HTX tại thị trường Trung Quốc và Asean Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị đánh giá KTHT, HTX và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VCA HTX SXTMNN Bình Phan: Liên kết nâng tầm giá trị mãng cầu xiêm Khai giảng lớp Trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoptacxa.vn: "Sân chơi" chung của các HTX Tiền Giang: Đổi mới sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Chuyển hướng mạnh trong sản xuất lúa - gạo Tạo nguồn lực cho HTX nông nghiệp ​'Khát' nhân lực trẻ cho HTX Hợp tác xã là hạt nhân phát triển tam nông Phát triển nông nghiệp thông minh trong khu vực HTX Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hợp tác xã nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nâng tầm vị thế hệ thống Liên minh HTX Xu hướng thành lập HTX nông nghiệp Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã hoạt động vào năm 2020 SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao. Kiểm toán Hợp tác xã là yêu cầu cấp thiết Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tiếp và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thăm và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khảo sát và làm việc với HTX tại Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với LM HTX tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về phát triển KTHT, HTX Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác