Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác
04/06/2018

Tạo điều kiện cho hội viên, nông dân phát triển kinh tế hộ có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản. Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm trong Chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên minh HTX Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân.

 

Chiều ngày 21/11, Liên minh HTX Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp nhằm phát triển bền vững KTHT, nòng cốt là HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác (KTHT) hiệu quả.

Đẩy mạnh phát triển

Chương trình phối hợp với tên gọi “Đẩy mạnh phát triển các hình thức KTHT trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020” có mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có: 250.000 tổ hợp tác (THT), 18.000 HTX, 100 Liên hiệp HTX trong nông nghiệp, nông thôn gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; đạt 100% các xã có HTX hoạt động đúng quy định của Luật HTX 2012 và liên kết sản xuất gắn với nông sản chủ lực; đạt 90% hội viên nông dân tham gia là thành viên của các THT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Hai bên thống nhất cùng phối hợp thực hiện các chương trình: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về HTX, KTHT; phát triển hệ thống tài chính vi mô hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển kinh tế hộ gắn với THT, HTX sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ các địa phương thực hiện Tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới (NTM); phối hợp xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, quy mô lớn sức lan tỏa mạnh như lúa gạo, trái cây, ca cao, tiêu, điều, thủy sản, gia súc, gia cầm, rau an toàn.

Phối hợp xây dựng một số mô hình thí điểm về cụm liên kết ngành, các tổ hợp nông nghiệp gắn với công nghiệp, dịch vụ, thương mại; xây dựng, chia sẻ cơ sở dữ liệu về THT, HTX và chuỗi giá trị nông sản; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các THT, HTX nông nghiệp; tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho nông sản...

Hai bên cùng chỉ đạo hệ thống của mình ở các tỉnh, thành phố cùng phối hợp thực hiện những nội dung như chương trình ký kết ở Trung ương.

Đưa nông nghiệp trở thành trụ đỡ

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, khẳng định để chương trình phối hợp giữa 2 bên đạt hiệu quả cao, cần tập trung quan tâm vào một số nội dung quan trọng, như: chú trọng vào công tác tuyên truyền, mỗi bên thực hiện tốt chức năng của mình tập trung tuyên truyền để nông dân thấy được sự cần thiết phải liên kết lại với nhau, nếu cứ sản xuất nhỏ lẻ, tranh mua tranh bán như hiện nay sẽ thua trên sân nhà. Hai bên tập trung thống nhất, tham gia phát triển KT-XH của địa phương, hướng vào trọng tâm giải quyết tốt 3 việc: bảo đảm đời sống, tạo việc làm cho người dân và giảm nghèo.

Trung ương Hội Nông dân cùng Liên minh HTX Việt Nam sẽ phối hợp, kiên trì xây dựng các THT, các trang trại với quy mô lớn. Chú trọng công tác đào tạo. Cùng phối hợp để tập trung đào tạo cả cán bộ, lẫn người dân.

Chủ tịch Võ Kim Cự cho rằng, vấn đề ưu tiên số 1 cho nông nghiệp là công nghệ. Hai bên cần phối hợp để đưa công nghệ mới, cây, con giống mới vào sản xuất, tạo phát triển đột phá cho nông nghiệp.

Chủ tịch cũng đề nghị Trung ương Hội Nông dân cùng đồng hành, kiến nghị xây dựng các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, bằng cơ chế, hàng rào kỹ thuật, đề xuất kiểm soát, xử lý cơ chế xuất nhập khẩu vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu, không để việc nhập khẩu vật tư nông nghiệp kém chất lượng ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân.

“Thời gian qua, Chính phủ, các bộ - ngành đã quan tâm đến vấn đề này nhưng chưa xử lý triệt để. Hai bên cùng tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực quy mô lớn, có sức lan tỏa mạnh”, Chủ tịch Võ Kim Cự nói.

Tại Lễ ký kết, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - ông Lại Xuân Môn, cho rằng nông nghiệp Việt Nam đang tồn tại hai mâu thuẫn lớn, là sản xuất nhỏ, đầu tư thấp với nhiều điểm nghẽn về đất đai, nguồn nhân lực, quy hoạch, sản xuất nhỏ lẻ, DN trong nông thôn ít… Để giải quyết những khó khăn này cần đổi mới lại tổ chức sản xuất, liên kết tổ chức theo mô hình hợp tác, HTX là cấp bách, mang tính tất yếu. “Hai bên phối hợp vận động xây dựng mô hình KTHT, tập trung đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất, cải tiến mô hình tăng trưởng thực hiện tốt tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với chương trình xây dựng NTM, đưa nông nghiệp trở thành trụ đỡ nến kinh tế, góp phần bảo đảm sự phát triển kinh tế đất nước”, ông Môn đề nghị.

Thu Hường
Nguồn: TBKD

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Sôi động thị trường tết VCA thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các HTX tại thị trường Trung Quốc và Asean Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị đánh giá KTHT, HTX và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VCA HTX SXTMNN Bình Phan: Liên kết nâng tầm giá trị mãng cầu xiêm Khai giảng lớp Trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoptacxa.vn: "Sân chơi" chung của các HTX Tiền Giang: Đổi mới sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Chuyển hướng mạnh trong sản xuất lúa - gạo Tạo nguồn lực cho HTX nông nghiệp ​'Khát' nhân lực trẻ cho HTX Hợp tác xã là hạt nhân phát triển tam nông Phát triển nông nghiệp thông minh trong khu vực HTX Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hợp tác xã nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nâng tầm vị thế hệ thống Liên minh HTX Xu hướng thành lập HTX nông nghiệp Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã hoạt động vào năm 2020 SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao. Kiểm toán Hợp tác xã là yêu cầu cấp thiết Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tiếp và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thăm và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khảo sát và làm việc với HTX tại Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với LM HTX tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về phát triển KTHT, HTX Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác