Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập
20/01/2019

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Thông báo số 582/TB-LMHTXVN ngày 13/6/2018 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam về việc tổ chức hoạt động Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2018), Liên minh HTX Việt Nam xây dựng Kế hoạch phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam và Hội nghị biểu dương, tôn vinh 100 THT, HTX, Liên hiệp HTX tiên tiến tiêu biểu toàn quốc.

 
cuoc-thi-ky-niem-ngay-thanh-la-4318-5863

100 THT, HTX, Liên hiệp HTX tiên tiến tiêu biểu toàn quốc sẽ được biểu dương vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày HTX Việt Nam (11/4/2019) 

Cụ thể, Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua trong toàn ngành nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, văn phòng, các ban tham mưu, đơn vị sự nghiệp, DN, THT, HTX, Liên hiệp HTX và các đơn vị thành viên liên kết, thành viên liên kết cấp quốc gia Liên minh HTX Việt Nam, nhiệt tình hưởng ứng tham gia với chỉ tiêu mỗi tập thể, cá nhân trong toàn ngành có sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác và sản xuất kinh doanh.

Qua đó ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển KTHT, HTX ở Việt Nam trong cơ chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tổ chức ôn lại truyền thống và ghi nhận những thành tựu đã đạt trong 25 năm qua trong xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả KTHT, HTX, nòng cốt là các HTX; biểu dương, khen thưởng các tập thể văn phòng, ban tham mưu, đơn vị sự nghiệp, DN trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam; Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và các đơn vị thành viên liên kết, thành viên liên kết cấp quốc gia Liên minh HTX Việt Nam có nhiều thành tích đóng góp với hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Biểu dương, tôn vinh những THT, HTX, Liên hiệp HTX tiên tiến tiêu biểu, có nhiều thành tích đóng góp vào quá trình đổi mới, phát triển KTHT, HTX từ năm 2016 đến năm 2018.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu; khơi dậy và phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức, thành viên và người lao động trong khu vực KTHT, HTX; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KTHT, HTX theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam.

Thông qua Hội nghị rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác động viên khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/ TW của Bộ Chính trị và quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thời gian tới.

Về tiến trình thực hiện, bắt đầu từ ngày 15/7/2018 đến ngày 11/4/2019, sẽ tiến hành tổng kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam, bình xét khen thưởng và tổ chức Hội nghị biểu dương 100 THT, HTX, Liên hiệp HTX tiên tiến tiêu biểu toàn quốc vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày HTX Việt Nam (11/4/2019).

Thời gian gửi danh sách và báo cáo thành tích của các tập thể Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, văn phòng, các ban Tham mưu, đơn vị sự nghiệp, DN và các đơn vị thành viên liên kết, thành viên liên kết cấp quốc gia Liên minh HTX Việt Nam, THT, HTX, Liên hiệp HTX tiên tiến tiêu biểu toàn quốc về Ban Tổ chức cán bộ (bộ phận Thi đua – Khen thưởng) Liên minh HTX Việt Nam trước ngày 1/3/2019.

P.V

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Sôi động thị trường tết VCA thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các HTX tại thị trường Trung Quốc và Asean Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị đánh giá KTHT, HTX và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VCA HTX SXTMNN Bình Phan: Liên kết nâng tầm giá trị mãng cầu xiêm Khai giảng lớp Trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoptacxa.vn: "Sân chơi" chung của các HTX Tiền Giang: Đổi mới sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Chuyển hướng mạnh trong sản xuất lúa - gạo Tạo nguồn lực cho HTX nông nghiệp ​'Khát' nhân lực trẻ cho HTX Hợp tác xã là hạt nhân phát triển tam nông Phát triển nông nghiệp thông minh trong khu vực HTX Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hợp tác xã nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nâng tầm vị thế hệ thống Liên minh HTX Xu hướng thành lập HTX nông nghiệp Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã hoạt động vào năm 2020 SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao. Kiểm toán Hợp tác xã là yêu cầu cấp thiết Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tiếp và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thăm và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khảo sát và làm việc với HTX tại Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với LM HTX tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về phát triển KTHT, HTX Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác