Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
Ngành Công Thương đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012
31/05/2018

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện các đơn vị thuộc Bộ và Sở Công Thương các địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn; tập trung thực hiện chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động cho các Hợp tác xã (HTX) theo Luật HTX 2012...

Kết quả, ước tính đến ngày 30/6/2016, toàn ngành Công Thương có 3.665 HTX thành lập trước ngày 01/7/2013; trong đó: lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) là 1.967 HTX; lĩnh vực thương mại là 1.280 HTX và dịch vụ điện là 418 HTX. 

Đã tổ chức lại theo Luật HTX 2012 được 1.562 HTX (đạt 42,62%); trong đó: CN-TTCN là 825 HTX (chiếm 52,82%), thương mại là 567 HTX (chiếm 36,30%) và dịch vụ điện là 170 HTX (chiếm 10,88%). Đã chuyển đổi sang loại hình khác 69 HTX (chiếm 1,90%). Chưa tổ chức lại theo Luật HTX 2012 là 2.037 HTX (chiếm 55,58%); nhưng nếu trừ 470 HTX đã ngừng hoạt động đang chờ giải thể và số HTX dịch vụ điện sẽ bàn giao hết sang ngành điện quản lý thì số HTX công nghiệp-thương mại còn lại cần chuyển đổi, tổ chức lại là 1.385 HTX (chiếm 42,65%). 

Bộ Công Thương cũng  đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ và yêu cầu Sở Công Thương các địa phương ưu tiên phân bổ các nguồn kinh phí từ Quyết định số 2261/QĐ-TTg và các chương trình mục tiêu do Bộ Công Thương quản lý để hỗ trợ phát triển các HTX. Kết quả cụ thể: riêng năm 2015, đã hỗ trợ 20,404 tỷ đồng; trong đó, nguồn từ Quyết định số 2261/QĐ-TTg là 2,617 tỷ đồng và lồng ghép từ chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại là 17,787 tỷ đồng. Ước 06 tháng đầu năm 2016, đã hỗ trợ 12,12 tỷ đồng; trong đó, nguồn từ Quyết định số 2261/QĐ-TTg là 1,714 tỷ đồng và lồng ghép từ chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại là 10,406 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan và các địa phương, tập trung thực hiện một số nội dung như: Xây dựng và nhân rộng mô hình HTX thương mại hoạt động hiệu quả: Hai bên đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan có liên quan thực hiện mô hình thí điểm giữa doanh nghiệp-liên hiệp HTX, HTX-nông dân tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp theo Quyết định số 23/QĐ-TTg tại 12 tỉnh. Từ kết quả thực hiện các mô hình thí điểm, Bộ Công Thương, Liên minh HTX Việt Nam và các địa phương đã tổng kết, đánh giá, đề nghị và được Chính phủ chấp thuận cho tiếp tục thực hiện nhân rộng giai đoạn 2016-2020. 

Bộ Công Thương đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng, nhân rộng mô hình HTX quản lý chợ, hoạt động đa chức năng ở nông thôn (nông nghiệp - thương mại-dịch vụ hoặc CN-TTCN và thương mại). Đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế tài chính phù hợp với mô hình HTX quản lý chợ hoạt động đa chức năng. 

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg, hai bên đã phối hợp mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho 252 Chủ nhiệm các HTX thương mại, lớp nâng cao năng lực và kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý chợ. 

Định hướng thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan và các địa phương thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để đẩy mạnh đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX; tập trung vào một số nội dung chính như: tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật HTX 2012, đường lối, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX, công nghiệp, thương mại; Đôn đốc các địa phương tập trung chuyển đổi, tổ chức lại các HTX công nghiệp-thương mại thành lập trước ngày 01/7/2013 theo Luật HTX 2012; Đẩy mạnh xây dựng mô hình HTX kiểu mới theo Quyết định số 445/QĐ-TTg và theo chuỗi giá trị các sản phẩm hàng hóa chủ lực quy mô lớn.

Ngoài ra, Bộ cũng triển khai xây dựng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp theo Quyết định số 23/QĐ-TTg. Xây dựng thí điểm một số khu nông nghiệp công nghệ cao gắn với hình thành tổ hợp nông, công nghiệp, dịch vụ thương mại công nghệ cao.

Thực hiện các hoạt động kết nối cung-cầu, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công để hỗ trợ các HTX công nghiệp-thương mại phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

Nguồn: http://dangcongsan.vn

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Sôi động thị trường tết VCA thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các HTX tại thị trường Trung Quốc và Asean Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị đánh giá KTHT, HTX và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VCA HTX SXTMNN Bình Phan: Liên kết nâng tầm giá trị mãng cầu xiêm Khai giảng lớp Trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoptacxa.vn: "Sân chơi" chung của các HTX Tiền Giang: Đổi mới sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Chuyển hướng mạnh trong sản xuất lúa - gạo Tạo nguồn lực cho HTX nông nghiệp ​'Khát' nhân lực trẻ cho HTX Hợp tác xã là hạt nhân phát triển tam nông Phát triển nông nghiệp thông minh trong khu vực HTX Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hợp tác xã nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nâng tầm vị thế hệ thống Liên minh HTX Xu hướng thành lập HTX nông nghiệp Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã hoạt động vào năm 2020 SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao. Kiểm toán Hợp tác xã là yêu cầu cấp thiết Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tiếp và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thăm và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khảo sát và làm việc với HTX tại Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với LM HTX tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về phát triển KTHT, HTX Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác