Truy cập nội dung luôn
Cỡ chữ
Vai trò của HTX nông nghiệp ​trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế
31/05/2018

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới; Từ khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến nay, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương và khu vực. Bên cạnh nhiều cơ hội mang lại từ hội nhập, các chuyên gia cho rằng nông dân là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong quá trình hội nhập.

Thực tế trong những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp của nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, như năng suất, chất lượng của cây trồng vật nuôi không ngừng tăng lên; tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, bất cập kéo dài mà người nông dân phải gánh chịu như: được mùa rớt giá liên tục xảy ra; mặc dù đã có chánh sách hổ trợ của Nhà nước, nhưng hầu hết hộ nông dân đều thiếu vốn để sản xuất; thu nhập của nông dân thấp hơn so với khu vực khác. Muốn giải quyết tốt các khó khăm bất cập nêu trên chỉ có HTX hoặc các doanh nghiệp mới có khả năng bởi vì:

Hộ nông dân sản xuất trong cơ chế thị trường song lại không nắn được nhu cầu của thị trường, nên sản xuất một cách tự phát, chạy theo lợi ích trước mắt dẫn đến sản xuất ồ ạt một loại sản phẩm, không đảm bảo chất lượng, cung vượt cầu, bị tư thương ép giá… Chỉ có HTX hoặc các doanh nghiệp mới có bộ phận cán bộ chuyên trách về phân tích thị trường, nghiên cứu thị trường mới biết được nhu cầu của thị trường mà định hướng cho nông dân sản xuất, hướng dẫn kỷ thuật để đảm bảo chất lượng sản phẩm, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho hộ nông dân.

Hộ nông dân cần vay vốn nhưng không đủ điều kiện; ngân hàng không thể cho vay lẻ từng hộ nông dân, không thể kiểm tra, hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, dẫn đến việc thu hồi vốn rất khó khăn. Chỉ khi các hộ nông dân liên kết lại thành HTX thì HTX hướng dẫn cho hộ nông dân thành viên sản xuất theo kế hoạch, cung ứng vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng HTX đã ký kết, thông qua HTX ngân hàng mới cho vay vốn dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh của HTX và công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay, thu hồi vốn trên cơ sở phối hợp với HTX  được thực hiện một cách dễ dàng hơn đối với việc cho vay lẻ từng hộ nông dân. Việc HTX đảm bảo cung ứng đầu vào, bao tiêu sản phẩm đầu ra đã giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, chất lượng sản phẩn tăng hơn, không còn bị tư thương ép giá…làm tăng thu nhập cho hộ nông nghiệp thành viên.

Trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, nông dân phải liên kết với doanh nghiệp, để cung ứng vật tư nông nghiệp, tiêu thụ và chế biến sản phẩm, nhưng doanh nghiệp không thể liên kết trực tiếp với hàng vạn hộ nông dân riêng lẻ, mà cần phải thành lập HTX , doanh nghiệp thông qua HTX hổ trợ nông dân cung ứng, tiêu thụ, chế biến sản phẩm.

Sản phẩm nông nghiệp muốn tiêu thụ với quy mô lớn và xuất khẩu phải được chứng nhận chất lượng sản phẩm và xuất xứ hàng hóa, song không một tổ chức nào có thể kiểm tra và chứng nhận chất lượng hàng hóa cho từng hộ nông dân. Chỉ có HTX với sự quan hệ chặt chẻ với hộ thành viên, hướng dẫn, giám sát lẫn nhau, với quy hoạch sản xuất có tính ổn định, với lực lượng chuyên trách về khoa học, công nghệ, có tư cách pháp nhân mới là đối tác của các nhà khoa học, các tổ chức kiểm tra và chứng nhận về chất lượng sản phẩm, chứng nhận xuất xứ hàng hóa thì việc tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu mới có kết quả.

Thực tế tại Tiển Giang, các HTX nông nghiệp tuy còn một số hạn chế nhất định, nhưng các HTX đã chứng minh bằng kết quả sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn, đặc biệt là quy hoạch sản xuất theo nhu cầu của thị trường, tiếp nhận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn hộ nông dân thành viên sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, liên kết với các doanh nghiệp cung ứng, tiêu thụ sản phẩm… có thể khẳng định vai trò của HTX nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế là vô cùng quan trọng trong việc tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh và nâng cao thu nhập cho hộ nông dân.

   Tóm lại, chừng nào mà nền sản xuất nông nghiệp nước ta còn sản xuất riêng lẻ, các hộ nông dân chưa liên kết với nhau, thì hàng triệu hộ nông dân vẫn mãi là những người yếu thế trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, các yêu cầu rất hợp lý về sản xuất nông nghiệp, các chính sách về tín dụng, đào tạo, liên kết với các doanh nghiệp, các nhà khoa học sẽ rất khó thực hiện. Chỉ có HTX kiểu mới theo Luật HTX 2012, là yếu tố nền tảng quan trọng nhất, là khâu đột phá để giải quyết được những khó khăn, bất cập trong sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩn nông nghiệp, nâng cao thu nhập bền vững cho hộ nông dân.

Nguyễn Văn Hồng
Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

Sôi động thị trường tết VCA thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các HTX tại thị trường Trung Quốc và Asean Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị đánh giá KTHT, HTX và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VCA HTX SXTMNN Bình Phan: Liên kết nâng tầm giá trị mãng cầu xiêm Khai giảng lớp Trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoptacxa.vn: "Sân chơi" chung của các HTX Tiền Giang: Đổi mới sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Chuyển hướng mạnh trong sản xuất lúa - gạo Tạo nguồn lực cho HTX nông nghiệp ​'Khát' nhân lực trẻ cho HTX Hợp tác xã là hạt nhân phát triển tam nông Phát triển nông nghiệp thông minh trong khu vực HTX Liên minh HTX Việt Nam phát động đợt thi đua Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hợp tác xã nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Nâng tầm vị thế hệ thống Liên minh HTX Xu hướng thành lập HTX nông nghiệp Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã hoạt động vào năm 2020 SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao. Kiểm toán Hợp tác xã là yêu cầu cấp thiết Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tiếp và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thăm và làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khảo sát và làm việc với HTX tại Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với LM HTX tỉnh Tiền Giang Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về phát triển KTHT, HTX Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn nhà nước Quán triệt quan điểm đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững Phát triển HTX phải được đặc biệt coi trọng “Nuôi dưỡng” hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị Không để các hợp tác xã tồn tại hình thức HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các quỹ HTX địa phương Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thắng - Liên kết để cùng thắng Tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 Vai trò của công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã Nâng cao năng lực các hợp tác xã trồng lúa Nhiều hợp tác xã vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ" HTX trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1) Chính sách hỗ trợ HTX vẫn còn thiếu Thủ tướng: HTX kiểu mới không phải ép bà con vào "đánh trống ghi tên" Phát triển hợp tác xã ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất hiện những hợp tác xã kiểu mới DGRV với những nỗ lực đưa công tác kiểm toán HTX HTX trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nam Bộ cần phát triển doanh nghiệp trong HTX “HTX đảm bảo không ai bị bỏ rơi” Liên minh HTX và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Liên kết chắp cánh cho kinh tế hợp tác