Skip to Content

 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH TIỀN GIANG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

LÃNH ĐẠO LMHTX LÃNH ĐẠO LMHTX

Chủ tịch: Nguyễn Văn Hồng - Điện thoại: 091 3692815

Phó Chủ tịch: Lê Văn Dưỡng - Điện thoại: 094 5134479

Phó Chủ tịch: Đỗ Lâm Phượng - Điện thoại: 0166 7626928

Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra: Lê Minh Khánh - Điện thoại: 091 9009872

Chánh Văn phòng: Đoàn Thị Ngọc Minh - Điện thoại: 0129 4282821

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET