Skip to Content

TIN TỨC TIN TỨC

Lượng truy cập Lượng truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 34

Thông báo Thông báo

Thông báo Hội nghị Đối thoại Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân năm 2018
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân năm 2018 Trân trọng kính mời: các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân đến dự Hội nghị. Thời gian vào lúc...
Lịch học Lớp trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
1. Marketing: Giáo viên: Phạm Chí Công Ngày 22-23/8/2018 (thứ 4, thứ 5) Ngày 29-30-31/8/2018 (thứ 4, thứ 5, thứ 6) 2. Quản trị học Giáo viên: Nguyễn Thị...
Thông báo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2018
Các hợp tác xã, quỹ tín dụng nếu có khó khăn, vướng mắt, đề xuất, kiến nghị gì thì gửi văn bản về Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang trước 11:30 ngày 26/6/2018 để tổng hợp. Liên hệ: anh Đỗ Anh Khoa, số điện thoại: 016...
Tổ chức các khóa đào tạo tháng 6 năm 2018 tại Tiền Giang của Viện Phát triển Quốc tế học
Căn cứ quyết định số 878/QLĐT-CS ngày 09/9/2016 của Cục quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục công nhận Viện phát triển Quốc tế học là đơn vị được phép đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu theo quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT...
Thông báo về việc tập huấn bồi dưỡng nhân sự quản lý, điều hành hợp tác xã
Thông báo số 275/TB-LMHTX  ngày 23/05/2018 của Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang thông báo về việc tập huấn bồi dưỡng nhân sự quản lý, điều hành hợp tác xã...
Thông báo về việc tham dự Hội thảo triển khai ứng dụng CNTT cho các HTX
Công văn số 282/LMHTX-KHHT ngày28/05/2018 của Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang về việc tham dự Hội thảo triển khai ứng dụng CNTT cho các HTX...
Thông báo về việc thực hiện hóa đơn điện tử
Công văn số 1372/CT-HCQTTVAC ngày 07/05/2018 của Cục th...

Văn bản Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang Văn bản Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang