Skip to Content

 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH TIỀN GIANG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

Tin tổng hợp Tin tổng hợp

Vào thời điểm khi mà sự bất bình đằng trong thu nhập ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, thì chúng ta nên nhớ rằng vẫn đang có những giải pháp...
THÂN CỬU NGHĨA: Thành lập hợp tác xã
Hơn một tháng tuyên truyền vận động, ngày 31 tháng 5 năm 2017, tại xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành) các sáng lập viên đã tổ chức hội nghị thàn...
Đào tạo cán bộ HTX đáp ứng được yêu cầu đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Lực lượng cán bộ HTX của tỉnh hiện nay đang thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, nên chưa đáp ứng được yêu...
Chính phủ tạo mọi điều kiện cho kinh tế hợp tác phát triển
Làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sáng 29/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kh...
Hiện nay, việc quản lý đến sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vẫn còn nhiều tồn tại và bất cập. Lạm dụng thuốc b...
Tiền Giang hiện có 16 Quỹ Tín dụng nhân dân và 01 Phòng Giao dịch. Các Quỹ Tín Dụng nhân dân là một loại hì...
Hội Liên hiệp Phụ nữ: Phát triển kinh tế tập thể
Nhằm vận động hỗ trợ Hội viên phụ nữ tích cực tham gia mô hình kinh tế tập thể, tăng tính liên kết trong sả...
Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh của nền kinh tế thị trường cần phải có sản phẩm khối lượng lớn, chất lư...
Huyện Gò Công Tây: Tổng kết tình hình kinh tế tập thể năm 2016
Ngày 02 tháng 03 năm 2017 Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể huyện Gò Côn...
Kiểm toán HTX có ý nghĩa, tác dụng gì?
Trong lĩnh vực HTX, kiểm toán là hoạt động tư vấn toàn diện và hiệu quả nhất của HTX; cán bộ kiểm toán phải...
Kinh tế tập thể Tiền Giang - Phát triển ổn định
Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà...
Tiền thân của Liên minh Hợp tác xã tỉnh là Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Tiền Gi...
Nâng cao chất lượng Bản tin Kinh tế hợp tác
Sáng 8/9, tại Khu Bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với L...
Phấn đấu doanh thu, lợi nhuận tăng 5%
Ngày 17/6/2016, HTX sản xuất nông nghiệp Mỹ Quới tiến hành Đại hội nhiệm kỳ IV 2016-2020. Tham dự Đại hội c...
Phong trào phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh (SXKD), tự chủ trong hoạt động, kh...
Thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Long Tiên
Xã Long Tiên thuộc huyện Cai Lậy là một trong những xã đang thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây...
Thành lập hợp tác xã nông nghiệp Bình Nhựt
Ngày 15/02/2017, tại xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, đã thành lập thành lập Hợp tác xã n...
Thành lập HTX thanh long Trung Hòa
Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 10/3/2016, tại Nhà văn hóa xã Trung Hòa sáng lập viên đã tổ chức hội nghị...

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET