Skip to Content

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
Mẫu xin vào HTX 26-05-2014 Mẫu xin vào HTX
Mẫu xin ra khỏi HTX 26-05-2014 Mẫu xin ra khỏi HTX
Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ HTX 26-05-2014 Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ HTX
Mẫu biên bản hội nghị thành lập HTX 26-05-2014 Mẫu biên bản hội nghị thành lập HTX
03/2014/TT-BKHĐT 26-05-2014 Mẫu danh sách thành viên HTX
03/2014/TT-BKHĐT 26-05-2014 Mẫu danh sách HĐQT, Giám đốc, Ban kiểm soát
03/2014/TT-BKHĐT 26-05-2014 Mẫu phương án sản xuất kinh doanh
03/2014/TT-BKHĐT 26-05-2014 Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập HTX
01-ThanhLapHTX 30-11-1999 Chương trình hội nghị thành lập HTX