Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang

LÃNH ĐẠO LMHTX LÃNH ĐẠO LMHTX

Chủ tịch: Nguyễn Văn Hồng - Điện thoại: 091 3692815

Phó Chủ tịch: Lê Văn Dưỡng - Điện thoại: 094 5134479

Phó Chủ tịch: Đỗ Lâm Phượng - Điện thoại: 0166 7626928

Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra: Lê Minh Khánh - Điện thoại: 091 9009872

Chánh Văn phòng: Đoàn Thị Ngọc Minh - Điện thoại: 0129 4282821