Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
340/2016/TT-BTC 29-12-2019 Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 Xem
TLHNSK 04-11-2017 Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến về sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 ngày 04/11/2017 Xem
09/2017/TT-BNNPTNT 17-04-2017 Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
2883/BKHĐT-HTX 04-04-2017 Về việc triển khai Kế hoạch sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Xem
33/2017/NĐ-CP 03-04-2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Xem
377/QĐ-TTg 29-03-2017 Ban hành Kế hoạch và Đề cương báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Xem
24/2017/TT-BTC 28-03-2017 Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Xem
24/2017/TT-BTC 28-03-2017 Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
352/QĐ-TTg 22-03-2017 Thành lập ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
57-QĐ/TW 19-12-2016 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án phát triển hợp tác xã kiếu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới Xem
1980/QĐ-TTg 17-10-2016 Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Xem
15/2016/TT-BNN 10-06-2016 Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp Xem
445/QĐ-TTg 31-03-2016 Phê duyệt đề án “thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” Xem
19/CT-TTg 24-07-2015 Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Xem
235/TB-VPCP 22-07-2015 Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đề án xây dựng mô hình thí điểm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long Xem
96/2015/TT-BTC 09-06-2015 Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ Xem
83/2015/TT-BTC 28-05-2015 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã Xem
2261/QĐ-TTg 15-12-2014 Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 Xem
108/2014/NĐ-CP 30-11-2014 Về chính sách tinh giảm biên chế
103/2014/NĐ-CP 11-11-2014 Quy định mức lương tối thiểu vùng
63/2014/TT-BGTVT 07-11-2014 Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
86/2014/NĐ-CP 10-09-2014 Nghị định về kinh doanh và điều kiện vận tải bằng xe ô tô
119/2014/TT- BTC 24-08-2014 Thông tư số 119-2014-TT- BTC
78/2014/TT- BTC 17-06-2014 Thông tư hướng dẫn Thuế thu nhập doanh nghiệp
03/2014/TT-BKHĐT 25-05-2014 Thông tư hướng dẫn dăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động HTX
219/2013/TT- BTC 30-12-2013 Thông tư hướng dẫn Thuế giá trị gia tăng
218/2013/NĐ-CP 25-12-2013 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
209/2013/NĐ-CP 17-12-2013 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng
04/2008/TT-BKHĐT 08-07-2008 Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động tổ hợp tác
20-CT/TW 30-11-1999 Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể